Vårt varma tack
till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade
Annika
Sandberg
David, Jerry
med familjer