Vår kära
BrittMarie
Karlsson
* 9 september 1932
älskad och saknad
av oss alla
Kompersmåla
† 9 november 2023
HUBERT
Tomas & Ellinor
Lena & Jim
Charlotta & Jimmy
Alex, Amanda
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
bg. 900-6032.
Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0459-851 51.
Varmt tack till alla som
har gett Britt-Marie
omsorg genom åren.
Tänd ett ljus för
Britt-Marie på
www.lyckbackes.se