Vår oändligt älskade
Monica
Rundquist
* 25 juli 1945
Älskad-Saknad
Alvesta
10 maj 2023
Barnen med familjer
Släkt och Vänner
En oändligt älskad
människa nu lämnat
oss och denna jord , 
i en obeskrivlig saknad
en tomhet utan ord. 
Kvar vi står i mörker
men ljuset från din själ
får oss allt vackert
minnas. 
Vi älskar dig farväl.
R. Rundquist
Begravningen äger rum 
i Skogskyrkan, Alvesta
torsdagen den 8 juni 
kl. 11.00. Efter avskedet
inbjudes till en
minnesstund i Skogssalen
Svar önskas senast 2/6.
Telefon 0472-191 20. 
Tänd ett ljus och anmälan
www.allbobegravning.se.
Stöd gärna Min stora Dag
bg. 900-5133