Vår älskade
Gunnar
Johansson
* 2 januari 1938
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ronneby 
 11 maj 2023
Jörgen och Sara
Molly, Elliott
Linda och Patrik
Simon, Wilma
Margareta
Släkt och Vänner
Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne
Begravningen äger rum
i Alvesta kyrka torsdagen
den 1 juni kl. 13.00.
Därefter inbjudes till 
en minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar önskas senast 26/5.
Telefon 0472-191 20. 
Tänd ett ljus och anmälan
www.allbobegravning.se.
Stöd gärna Hjärt-
Lungfonden bg. 909-1927