Vår vän
Peder
Tack för mångårig
vänskap och många
roliga minnen
Ingrid och Jonas