för all omtanke,
blommor, brev, samtal
och gåvor som hedrat
minnet av vår älskade
Raimo Ahtee
GUNILLA
Anneli och Martin
Martin och Christine
med familjer