Vår kära syster
ElseBritt Svärd
* 25 maj 1945
har idag stilla insomnat
Hemmesjö
9 november 2023
JanErik
Bernt
Släkt och vänner
Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Begravningen äger rum 
i Hemmesjö kyrka
torsdagen 30/11, kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Hjärnfonden bg. 901-1255.
E. Nilssons Begr.byrå
Varmt tack till Ingelstads
Hemtjänst samt
personalen på Evelid och
Kinnevaldsgården för
 god vård och omsorg.