Vår innerligt älskade
Mamma, Mormor
Gammelmormor 
Siv Johansson
* 10 augusti 1928
älskad och saknad
av oss alla
Linneryd/Konga
† 8 maj 2023
Anneli 
Linus & Ida 
Oliver
Mari & Ulf
Filip, Jakob
Klara, Ellen
MattsOla
Ditt varma hjärta
Inte bara vad du gav
tackar jag dig för
utan också
för vad du ville ge
Inte bara dina ord
tackar jag dig för
utan också
för allt du ville säga
Inte bara dina tankar
tackar jag dig för
utan också
för ditt varma hjärta
Birger Franzén
Vi tar farväl av Siv
i Linneryds kyrka
torsdag 1 juni kl. 14.00.
Efter akten som avslutas
i kyrkan inbjudes till
minnesstund i Bygdegården. 
Svar om deltagande till
Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0477-140 40 senast 29 maj.
Varmt tack till
Hemsjukvården i Tingsryd
samt Konga Allhus.
Tänd ett ljus för Siv på
www.lyckbackes.se