Vår älskade
Gunilla Öhrn
* 11 augusti 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Hisshult 
9 september 2023
OLLE
Conny och Linda
Emil, Stina, Alice
Anki och Peter
Simon och Jenny
Ebba, Alfons
Linus och Josefin
Wilma
Rolf
BengtOlof
Jag fick se dig tacka livet
Trots allt Nu kan vi säga
Att vi har varit på jorden
Jag var nära jag var där
En stund på jorden
L.Pourkarim
Begravningen äger rum 
i Asa kyrka fredag den
29/9 kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Svar om deltagande
senast 21/9 till Lammhults
Begr.byrå tel 0472-260525.
Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden bg 909-1927.
Ett varmt tack till all
personal på Lammhults
hemvård för er fina
omtanke och vård.