← Översikt
Vår älskade
Gerd Gustafsson
* 5 juni 1938
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Växjö 10 september
2023
Krister och Rie
Elisabeth
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Skogslyckans
kyrka fredag 6/10 kl 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan
senast 2/10. Ge gärna en
gåva till Hjärnfonden 
samt anmälan via 
bladhsbegravningsbyra.se
tel 0470-185 40
Tack till personalen 
på Birka