Min kära Mamma
Vår älskade
Mormor och Svärmor 
Kerstin Larsson
* 7 september 1935
har lämnat oss.
Din kärlek och omtanke
kommer alltid leva kvar
† Växjö
5 september 2023
Petra och Jens 
Nils, Oscar
CarlFredrik
Släkt och vänner
Ögonen slutits
tiden var inne
Stor är vår sorg fastän
ljust ditt minne
Kärlek och värme
lyste din stig
Tack kära Mamma
vila i frid
Begravningen äger rum
fredag den 29/9 kl. 13.30 
i Vederslövs kyrka. 
Valfri klädsel. Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
bg 900-6032. 
E- Nilssons Begr. byrå