till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår kära
Kerstin
Karlsson
GÖSTA
Tommy och Mikael
med familjer