Vår käre
Arne Karlsson
* 12 maj 1931
har lämnat oss men i
ljust minne bevarad 
Målerås den 8 maj 2023
Bengt och Rii
Magnus med familj
PerJohan
Bo och Anneli
Claes med familj
Carin med familj
Släkt och vänner
Tack för allt 
Du har givit 
av Din rika varma själ
Tack för att Du 
hela livet alltid ömmat 
för vårt väl
Begravningen äger rum i
Hälleberga kyrka
torsdagen den 1/6  kl 10:30.
Efter avskedet i kyrkan en
inbjudan till minnesstund
i församlingshemmet.
 Svar om deltagande till
Älghults begravningsbyrå
tel 0481-631 10 senast 29/5.
Tänk gärna på Hälleberga
hembygdsförening
 Bg 5177-4388,
givarnamn lämnas till
begravningsbyrån.
Ett varmt tack till
Stallgården, Orrefors för
fin omsorg.