Vår älskade
Ingvar
Johannesson
* 17 juni 1940
har idag stilla somnat
in och lämnat oss
i stor sorg och saknad
† Växjö 
11 november 2023
MAJ
Mikael
Martina
Pontus, Frans
Ett verksamt liv
har slocknat ut
En flitig hand
har domnat
Din arbetsdag har
nått sitt slut
Och i Guds hand
Du somnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar
Begravningen äger rum
i Skogslyckans kyrka
tisdagen den 5/12 kl. 10.30.
Därefter inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till E. Nilssons
Begr.byrå tel 0470-122 27
senast 27/11. Tänk gärna
på Cancerstiftelsen
i Kronobergs län 
Bg 5397-9613.
Ett varmt tack till
Hemsjukvården Öster
och Avd. 34 CLV.