Vår älskade
Gole (SvenOlof) Johansson
* 24 september 1953
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Älmhult den 14 maj 2023
EVALOTTE
Linda och Marko
Björn
Jim och Filippa
Ella
Mamma Gertrud
Syskon
Släkt och vänner
Stilla, så stilla gick solen ner
Slut är den långa arbetsdagen
Strålande ögat ej mer mot oss ler
Hjälpande handen ej räckes mer
Ro vi unnar nu ditt hjärta
Då du vilar ifrån smärta
Begravningsgudstjänsten äger rum i 
Älmhults kyrka fredagen den 9 juni kl. 14.00.
Efter avskedet vid kyrkan inbjudes till 
minnesstund i Brogård, Pjätteryd.
Anmälan om deltagande senast 4/6 till Begravningsbyrå
Tomas Petersson tel. 0476-133 68 www.tomaspetersson.se
Hedra gärna Goles minne med en gåva till
Prostatacancerfonden bg 900-6081
Ett varmt tack till personalen på Onkologen och speciellt
Avd 40 för god omvårdnad