Vår älskade
Dan Samuelsson
* 5 augusti 1954
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ramnåsa 
30 oktober 2023
Kim
Love
Anna och Fabian
Lucas, Marcus
Lotta
När Dina steg har
tystnat
finns ändå ekot kvar
När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har
Vi spar dem i våra
hjärtan
tar fram dem då och då
Så kommer Du 
för alltid
att vara här ändå
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Hjärnfonden BG 901-1255.
Bladhs Begravningsbyrå.