Vår älskade
Svea Andersson
* 27 augusti 1926
har lämnat oss men
lever kvar i våra minnen
Älmhult 
den 11 maj 2023
Armand och Kerstin
David och Sally
Lina och Payam
med familjer
Gert och EvaLott
Daniel och Lena
Sofie och Ola
med familjer
Annika och Ulf
Elisé och Christoffer
Adam och Rebecca
Sov gott, lilla Mor,
i gravens ro
Hav tack för Din kärlek
Din möda och tro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Älmhults kyrka
 fredagen den 9 juni kl. 10.00.
Efter avskedet vid kyrkan
inbjudes till minnesstund.
 Anmälan om deltagande
senast 4/6 till
Begravningsbyrå Tomas
 Petersson tel. 0476-133 68
 www.tomaspetersson.se
Hedra gärna Sveas minne
med en gåva till fru Berta
 Kamprads Cancerstiftelse
Ett varmt tack till
vårdpersonalen