Vår älskade
Håkan
Björklund
* 10 augusti 1941
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Varberg 
7 maj 2023
Åsa och Lars
Lisa    Daniel
Agnes
Eric
Johan och Christel
Fanny
Felix    Filippa
Anna och Eric
Ella, Alice
Övrig släkt och alla
vänner
Svårt att mista, 
svårt att förstå
ett hjärta av godhet
 har slutat att slå
Du ville oss alla 
så innerligt väl
Du månade om oss
av hela din själ
Alla vi som känt dig 
och vet vem du var
önskar så att du bland
oss fanns kvar.  
Begravningsgudstjänst 
i Träslövs kyrka, Varberg
fredag den 9 juni kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande till
Begravningsbyrån
Hilles & Tornqvist
tel.0340-103 21
senast torsdag 1 juni.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel.010- 199 10 10. 
Du kan även lämna din
gåva via www.hilles.se.
där du också kan "Tända
ett ljus" för Håkan.
ETT VARMT TACK
till den fantastiska
personalen på IVA
Sjukhuset Varberg