Min älskade
Livskamrat och Make
Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar
Magnus
Cavallin
* 18 augusti 1943
har idag stilla
insomnat
Åhus 8 september 2023
ELSEMARIE
Maria
Jonas och Marie
Gabriel, Rebecca, Jacob
Selma  
I minnen och tankar
finns Du alltid med oss
och saknaden är
enormt stor
Begravningen äger rum
i Skogslyckans kyrka
fredagen den 29/9 kl 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund.
Anmäl deltagande till
www.e-nilssons.se
tel 0470-122 27 senast 22/9.
Tänk gärna på
Cancerfonden bg 901-9514.