Ett varmt tack
till alla som på ett
fantastiskt sätt hedrat
minnet av vår älskade
Arne Petersson
LOTTA
Barnen med familjer