Varmt Tack
för allt vänligt
deltagande vid
Tommy
Peterssons
bortgång. 
Tack för all omtanke, 
alla blommor samt för
gåvor till olika fonder
MIA 
Barnen med familjer