Ett varmt tack
till alla Er som hedrade
vår kära
Gunvor
Carlsson
vid hennes bortgång
Barnen
med familjer