← Översikt
Min älskade Morbror
Allas vår Vän
Greger Waller
* 6 maj 1946
har lämnat oss men finns
i våra hjärtan för evigt
Öja Klockaregård
1 maj 2023
Christina och Bengt
Alice
Helene
Släkt
Många Vänner
Du var så god
Du var så glad
Du lämnar bara vackra
minnen
Så svår är ändå
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet
Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans
Begravningen äger rum
i Öja kyrka
fredagen den 9/6 kl 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund.
Anmälan till E. Nilssons
begr.byrå tel 0470-122 27
senast fredagen den 2/6.
Ett stort tack
till all blåljuspersonal
för ert arbete