← Översikt
till alla Er som visat
oss Omtanke och
medkänsla, som hedrat
minnet av vår älskade
Christina Thörn
Gustavsson
 med blommor vid
hennes bår, gåvor, brev
och telefonsamtal.
Ett stort Tack till
Kronobergs Hemvård.
Minnena varar för evigt.
Pia och Christer
Oscar, Olivia och Felix