← Översikt
Vår älskade
Ingun
Mejenqvist
* 13 april 1942
har stilla somnat in 
och lämnat oss i stor
sorg och saknad
Kruseböke 
9 november 2023
BÖRJE
Ingela och Olli
Tom
Johan och Karina
Victoria, Alice
Carolina och Patrik
Hannes, Maja
Släkt och vänner
Hur tyst, hur öde, 
hur tomt här hemma
När den vi älskat 
oss lämnat har
Ej mer hör vi hennes
kära stämma
Men i vårt minne 
hon lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hallaryds
kyrka torsdagen den 
7 december, kl. 11.00. 
Efter avskedet inbjudes 
till en minnesstund med
anmälan om deltagande
senast 1 december till
Anne-Maries Begravnings-
byrå, tel 0476-100 09
Tänk gärna på
Barncancerfonden,
gåvotelefon 020-90 20 90.
Tänd ett ljus för Ingun 
på minnessidan, 
www.anne-maries.se
Varmt tack till all
personal på Kirurg- och
Medicinavdelningen,
Ljungby lasarett