Vår älskade
Kerstin
Karlsson
* 31 mars 1932
älskad och saknad
av oss alla
Tingsryd
† 11 maj 2023
Eva & Bengt
Birger & Karin
Marita & Jens 
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Du var så god
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss
alltid tänkt
Tack för våra
lyckliga år tillsammans
Vi tar farväl av Kerstin
i Tingås kyrka
torsdag 25 maj kl. 14.00.
Efter akten som avslutas
i kyrkan inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande till 
Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0477-140 40 senast 22 maj. 
Valfri klädsel
Tänk gärna på
Riksförbundet HjärtLung
i Tingsryd bg. 262-6893.
Vårt varma tack till
avd. 3 Örnen
för god omvårdnad.
Tänd ett ljus för Kerstin på
www.lyckbackes.se