← Översikt
Vår käre
Sigbert "Sigge"
Gunnarsson
* 19 oktober 1937
älskad och saknad
av oss alla
Väckelsång
† 28 juni 2024
Lars
Mikael
Övrig släkt & vänner
Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne 
står kvar
Begravningen äger rum
i Väckelsångs kyrka
fredag 19 juli kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund. 
Svar om deltagande 
till Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0477-140 40 senast 16 juli. 
Tänk gärna på Väckelsångs
Hembygdsförening 
bg. 479-4236. 
Tänd gärna ett ljus för Sigbert
på www.lyckbackes.se