Vår kära
Peder 
Vi alla som känt dig
och vet hur Du var
önskar så att Du ibland
oss fanns kvar
Men nu när Du gått 
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns 
allt det fina ändå
Tusen tack för din tid
med oss på
Edberg Fastigheter
Vila i frid