← Översikt
Vår käre
Erik Gustavsson
* 1 november 1927
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Lessebo 
9 november 2023
Börje och Viveca
Elisabeth och Conny
Anders och Carina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Bortom skogen
bortom bergen
upp mot aftonskyn
det hörs
som ett stilla
sus av vingar
som av längtan
uppåt förs
Pälle Näver
Begravningen äger rum
i Lessebo kyrka torsdagen
den 30 november kl 11.00.
Anmälan om deltagande
i minnesstund till 
E. Nilssons Begr. byrå
tel 0478-100 58 senast
den 27 november. Tänk
gärna på Alzheimerfonden
bg 901-1198 eller
Cancerfonden bg 901-9514.
Ett varmt tack till
personalen i Hemtjänsten
Lessebo och på
Kosta servicehus.