Vårt varma tack
för visade omtankar
vid vår älskade
Fredriks
bortgång.
Tack för besök, samtal,
brev, blommor till
hemmen, deltagande vid 
begravningsgudstjänsten,
sång och musik,
tröstande ord, blommor
vid båren och gåvor till
olika fonder.
Familjen
Fredriksson