till alla er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår käre 
Kennert
Svensson
med goda tankar och ord
er personliga närvaro
vid begravningen vackra
blommor vid båren samt
minnesgåvor
Ulf, Daniel, Jonathan
med familjer