Vår älskade
Bengt Bengtsson
* 22 januari 1944
har lugnt och stilla
somnat in i sitt hem
† Lädja 8 november 2023
BRITT MARIE 
Linda och Johan
Gustav, Melker, Märtha
Maria och Fredrik
Julia, William, Edvin
Claes och Carolina
Iris, Maxine
Släkt och vänner
Du har gjort
Ditt livsverk
Mödans dag är slut
och stilla sörjer gården
Du älskade oss alla
av hela din själ
Du månade om oss
Du ville så väl
Flitig och stark
genom livet Du gått
Trygghet och glädje
av Dig har vi fått
I våra hjärtan
finns Du alltid kvar
Begravningen äger rum
i Bergs kyrka fre 1/12
kl 10.30. Efter akten inbjudes
till minnesstund i Aneboda
bygdegård.  Svar om del-
tagande till Lammhults
beg.byrå tel. 0472-26 05 25
senast 27/11. Tänk gärna på
Cancerfonden bg. 901-9514.
Ett varmt tack till Hemvård
och Hemsjukvård i Lamm-
hult samt Palliativa teamet
i Växjö för allt stöd och god
omvårdnad.