Vår älskade
Lilian
Andersson
* 24 maj 1940
har stilla somnat in.
Hennes kärlek och
omsorg minns vi med
tacksamhet
Älmhult
12 november 2023
BENGT
Birgitta och Magnus
Fredrik och Frida
Stella, Colin
Josefin och Emil
Ulrica och Tomas
Elias och Freya
Axel
Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas
pilgrimsgång.
Genom de fagra 
riken på jorden
gå vi till paradis 
med sång.
Sv. Ps. 297
Begravningen äger rum
inom familjen.
Stöd gärna Läkar-
missionen pg 900021-7.
Gåvor och tänd ett ljus på
www.allbobegravning.se
Tack till personalen på
Ängslyckan, Nickla-
gården och Marie Roth
för omsorgsfull vård.