Vår älskade
Öiwind Ohlsson
* 10 januari 1952
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Klavreström 
 12 november 2023
GULLVI
Mattias och Jenny
Rikard och Ami
Theodore  Linnea
Fredrik
Jennicka och Christer
Johannes  Viktor
Släkt och vänner
Älskad och saknad
När vi Dig tackar
 räcker ej ord
Du var den godaste
 på vår jord
Du ville oss alltid 
så innerligt väl 
intet orätt 
fanns i din själ
Blott ljusa minnen i
hjärtat vi bär.
Av dig som var och
förblir oss kär.
Vila i frid
Kämparnas konung
Begravningen äger rum i
Nottebäcks kyrka fredagen
8/12 kl 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Sista anmälningsdag 4/12.
Ge gärna en gåva till
Cancerfonden samt
anmälan via 
bladhsbegravningsbyra.se
tel 0474-101 01
Ett varmt tack till
personalen på Onkologen
avd 40, Palliativa teamet
samt Hemsjukvården