← Översikt
Vår älskade lilla Pappa
Göran
Wåhlstrand
* 7 april 1939
Växjö 9 september 2023
Ulf, Per och Pia
med familjer
Vi möts igen
Begravningen äger rum
i Hovshaga kapell
onsdagen den 4/10 kl 13.30.
Valfri klädsel.
Akten avslutas i kapellet.
Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden bg 909-1927
eller Alzheimerfonden
bg 901-1198.
E. Nilssons begr.byrå
Varmt tack till personalen
på HIA och Medicin 1.