Vår kära
Slavica
Borojević
* 27 juni 1946
älskad och saknad
av oss alla
Ryd
† 10 november 2023
BOŠKO
Barn
Barnbarn
Vila i ro där björkar susa
Vila i ro där tallar stå
Vila i ro där sol så fager
Blickar ner
från himmel blå
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningen äger rum
i Almundsryds kyrka 
torsdag 30 november kl. 10.30. 
Efter akten som avslutas 
vid graven skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden
bg. 901-1198.
Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0459-851 51.
Varmt tack till personalen
på Solängen avd. C
för god omvårdnad.
Tänd ett ljus för Slavica på
www.lyckbackes.se