← Översikt
Vår älskade
Marianne
Johansson
* 2 oktober 1955
Alltid saknad
Aldrig glömd
† Växjö 
9 november 2023
Andreas 
Anna 
Sofie
Elizabeth 
Med familjer
I'll see you in my dreams
We'll meet and live
and laugh again
I'll see you in my dreams
Yeah, up around
the river bend
For death is not the end
And I'll see you in
my dreams
B. Springsteen
Begravningen äger rum
den 28/11 kl 10:30
i Hovshaga kapell.
Tänk gärna på Läkare
Utan Gränser bg: 900-6032
E. Nilssons Begr. byrå.