Vår älskade
Georg Frantz
* 13 juni 1926
Älskad-Saknad
Vislanda 
13 maj 2023
Evert och Ewa
IngaBritt
Birgitta och Conny
Cina och Uffe
Barnbarn
Barnbarnsbarn
med familjer
På andra sidan
stranden vid fridens
ljusa hamn, 
står Mor och väntar
stilla att Far få ta 
i  famn. Tyst likt dagg
som faller Ni sakta
börjar gå. Nu är Ni åter
samman nu är 
Ni åter två.
Begravningen äger rum i
Alvesta kyrka fredagen
den 9 juni kl. 13.00. Akten
avslutas i kyrkan . Stöd
gärna Cancerfonden bg.
901-9514. Tänd ett ljus på
www.allbobegravning.se
Ett varmt tack till Hanna
Samuelsson,Kirurgen och
till alla andra som funnits
där för Georg och för oss.