Vår 
Elzbieta
"Bettan"
Gustafsson
* 13 december 1955
älskad och saknad
av oss alla
Väckelsång
† 7 maj 2023
ROLAND
Joanna & Jim
Jessica & Henrik 
Elvin, Vincent
Mikael & Annika 
Livia
Övrig släkt & vänner
Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek
till oss envar
Här har så tomt 
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Vi tar farväl av Bettan 
i Väckelsångs kyrka
torsdag 25 maj kl. 10.30.
Efter akten som avslutas
vid graven inbjudes till 
minnesstund.
Svar om deltagande till
Lyckbackes Begr.byrå
tel. 0477-140 40 senast 22 maj.
Tänk gärna på
Cancerfonden bg. 901-9514.
Varmt tack till Hemsjukvården.
Tänd ett ljus för Bettan på
 www.lyckbackes.se