Vår älskade
Ingrid
Ernstsson
* 9 juli 1937
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Hornaryd 
den 9 september 2023
AnnCristin och
Torsten
Birgitta och Jonas
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Tack lilla Mamma 
för åren som gått
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor
Tack för allt 
vår älskade Mamma
Pappa har räckt ut
handen
Mamma har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Demensfonden via 
bladhsbegravningsbyra.se
eller tel 0470-185 40
Tack till personalen på
Östregården för god
omvårdnad