Vårt varma tack
till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade
Gerth Lycke
för all omtanke,
blommor samt gåvor till
Alzheimerfonden
Anna och Carl 
med familjer