Vår älskade
Annli Mimmi
Dicksson
* 25 april 1944
har hastigt lämnat oss
den 5 maj
PiaMaria
Oliver & Hanna
Ofelia, Ossian
Zoran
Sov i ro lilla mamma
Begravningen äger rum i
Teleborgs kyrka 
den 26 maj 2023 kl. 13.30.